Partners

Bromölla Fritidscenter utgör en unik mötesplats över generationsgränserna som bidrar till att flera olika intressen möts. Ivöstrand med alla dess delar bidrar till att sätta Bromölla på kartan.

Nedan nämnda partners engagemnag i området har varit och är fortlöpande av avgörande betydelse för Idrottspark Ivöstrand och Sparbankshallens tillkomst och fortsatta utveckling.

Ivetofta Sparbank i Bromölla bidrar med ett väsentligt årligt belopp och Stora Enso värmer upp MultiCopyArena (konstgräsplanen och läktarna) samt Sparbankshallen och padelbanorna med den energi som finns i returvärmen från kommunens fjärrvärmenät.

Ivetofta Sparbank i Bromölla

Stora Enso i Nymölla